Đàn Đáy

Đàn Đáy

Đàn Đáy Việt Nam

Đăng lúc: 29-10-2013 10:55:00 PM | Đã xem: 1208 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nhạc dân tộc , Nhạc cụ dân tộc
Đăng lúc: 29-10-2013 10:52:14 PM | Đã xem: 2042 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nhạc dân tộc , Nhạc cụ dân tộc
Đàn Tranh Việt Nam 16 dây

Đàn Tranh Việt Nam 16 dây

Nhạc cụ dân tộc Việt Nam và nhiều dân tộc khác

Đăng lúc: 29-10-2013 10:49:26 PM | Đã xem: 1598 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nhạc dân tộc , Nhạc cụ dân tộc
Đàn Nguyệt

Đàn Nguyệt

Đàn Nguyệt còn gọi là Đàn Kìm

Đăng lúc: 29-10-2013 10:47:09 PM | Đã xem: 1187 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nhạc dân tộc , Nhạc cụ dân tộc
Cồng, Chiêng

Cồng, Chiêng

Nhạc cụ phổ biến của dân tộc Tây Nguyên

Đăng lúc: 29-10-2013 10:43:59 PM | Đã xem: 1065 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nhạc dân tộc , Nhạc cụ dân tộc
Đàn Đá

Đàn Đá

Nhạc cụ của dân tộc Việt Nam

Đăng lúc: 29-10-2013 10:38:10 PM | Đã xem: 1175 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nhạc dân tộc , Nhạc cụ dân tộc
Đàn Cò

Đàn Cò

Đàn cò còn gọi là Đàn Nhị

Đăng lúc: 29-10-2013 10:33:52 PM | Đã xem: 1076 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nhạc dân tộc , Nhạc cụ dân tộc