Chuyện vui nhạc cổ điển

Chuyện vui nhạc cổ điển

Dưới đây là một số truyện cười viết về âm nhạc

Đăng lúc: 30-10-2013 12:11:14 AM | Đã xem: 789 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giải trí
Chuyện Vui Âm Nhạc

Chuyện Vui Âm Nhạc

Hoàng Dương sưu tầm

Đăng lúc: 30-10-2013 12:09:25 AM | Đã xem: 777 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giải trí
Học sinh với Âm Nhạc

Học sinh với Âm Nhạc

So sánh giữa đi học và âm nhạc

Đăng lúc: 30-10-2013 12:07:29 AM | Đã xem: 762 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giải trí